Fjaler ungdomsskule

Fjaler ungdomsskule

Postadresse: , 6963 Dale i Sunnfjord

Besøksadresse: Steia, 6963

Telefon: 57 73 63 29

Kontaktperson: Guro Osland Ness, 57738070 (lærarrom), 97504563, guro.osland.ness@fjaler.kommune.no, Ola Sande, 57738071, 91335719 (mobil), ola.sande@fjaler.kommune.no

Tal på produksjonar: 3

  • Alle

Adoptert nynorskforfattar

Litteratur, Trinn: 8-10
Kven er eg eigentleg? Dette spørsmålet har forfattaren Brynjulf Jung Tjønn frå Sogn og Fjordane stilt seg ofte. Då han vaks opp følte han seg annleis enn dei andre borna og lengta bort. Han flytta til Oslo og slutta å skrive på nynorsk. Men etter ei stund skjønte han at dette var feil. Etter å ha vakse opp med nynorsk, forstod han at nynorsken var alt for viktig del av identiteten hans.I denne produksjonen vil Tjønn gjennom ord og bilete vise kor viktig det nynorske språket er for han, kor tett språk og identitet heng saman, og korleis ei reise tilbake til fødelandet Sør-Korea fekk han til å forstå kvifor han blei forfattar. 

En folkefiende

Annet, Trinn: 8-10
Den kulturelle skulesekken samarbeider også i år med teaterfestivalen i Fjaler. Teaterproduksjonen «En folkefiende» med Teateret vårt vert synt for ungdomsskuleelevar i Fjaler. Stykket er ein Ibsen-klassikar som er tilrettelagt for ungdom. Handlinga tek opp tema rundt korleis vi kan takle dagens samfunnsproblem når vi ikkje lenger kan snakke, lytte og diskutere med kvarandre?

Møtepunkt himmel og jord

Annet, Trinn: 1-10
"Først er eg tamil, så er eg hindu, så er eg norsk " - Tenish (24) fødd og oppvaksen i Noreg med foreldre frå Sri Lanka.Sentrale emner i "Møtepunkt himmel og jord" er religiøst mangfald og integreringsproblematikk. Innhaldet kan knytast til tema som historie (kulturarv), arkitektur, geografi, norsk (med utvida tekstomgrep) eller tverrfagleg arbeid, i tillegg til RLE-faget i grunnskule og vgs.Møtepunkt himmel og jord består av film, nettside og ei ressurskasse med religiøse gjenstandar.
Uttrykksform
Åpne filter