Tilbake
Prestgaard/Andersen
Prestgaard/Andersen
Prestgaard/Andersen
Prestgaard/Andersen
Prestgaard/Andersen
Prestgaard/Andersen

Verken fugl eller fisk - i eit hav av plast

Verken Fugl eller Fisk - i eit hav av plast

Saman med elevene undersøkjer miljøkunstnarane Kari Prestgaard og Astor Andersen korleis plastsøppel påvirkar livet i havet. Kva skjer med fuglane og fiskane langs kysten vår? Kan det å lage kunst av strandplast være med på å løyse dette veksande miljøproblemet? I samtale med elevane forsøker også kunstnarane å finne ut kva som gjer at noko kan kallest søppel.

I ein to timers workshop arbeider elevane med plastbitar kunstnarane har samla på strender over heile verda. Alle materialer er vaska, rensa og sortert. Elevene sine arbeid vert fotografert og digitale filer vert sendt omgåande til skulane. Dermed kan klassen sine bilder enkelt printast ut på ein fargeskrivar. Skulene vert oppfordra til å publisere og dele elevene sine arbeid på sosiale medier.

Eit utvalg av bilda som vert laga på turnéen i fjor vart vist som utstilling på Stortinget i samband med Nordisk råds 70. sesjon i månadsskiftet oktober/november 2018. Prestgaard/Andersen vil også donerte også to store kunstprint frå tunrneen i fjor haust til den direktesendte auksjonen under TV-aksjonen 2018.

- Søppel finst ikkje, berre ressursar på avveg.

Lenkjer til filmar, lærerveiledning og omtale av workshop ligg under bilete,videoar, lydklipp, vedlegg

Lærarrettleiing

Last ned:
Lærerveiledninger

Lærerveiledning 1

Vi anbefaler Planet Plast som forberedelse til workshopen Verken Fugl eller Fisk. Dersom tida ikke strekker til å vise Planet Plast i sin helhet, har NRK Skole mange gode (korte) programklipp om plast i havet. NRK Skole har også laget to filmer om Prestgaard/Andersen og Verken Fugl eller Fisk.

Disse filmene kan ses her: 

NRK Skole / Verken Fugl eller Fisk - 1   

NRK Skole / Verken Fugl eller Fisk - 2


Lærerveiledning 2

Etterarbeidet åpner for tverrfaglig læring og morsomme oppgaver. Prestgaard/Andersen sender digitale bildefiler med elevenes arbeider til skolene dagen etter workshopen. Filene er tilpasset utskrift på fargeprinter i A4 eller A3. Vi har tidligere erfart at elever som får arbeide videre med resultatene fra denne workshopen får et sterkt eierskap til temaet og egen læring. Bildene egner seg godt for fagoverbyggende og tverrfaglige oppgaver.


Forslag til etterarbeid og oppgaver:

Kunstutstilling -Bildene printes ut og monteres som en pop-up utstilling i klasserommet eller på en ledig vegg i skolemiljøet. Bruk Tack-It til å feste bildene. Be inn andre klasser og/eller foresatte til utstillingsåpning. Bak boller, stek vafler og server saft. Arranger en auksjon og selg bildene til inntekt for TV-aksjonen eller en lokal forening. Garantert gøy og lærerikt.

Invitasjon/katalog - Lag et enkelt hefte eller et ark som inviterer til og informerer om kunstutstillingen og auksjonen.

Plakater - Elevene lager plakater hvor budskapet kan være kunstutstilling eller stopp plastforsøplingen av havet. Tema og fakta for plakater kan hentes fra NRK Skole, NRK Planet Plast og ulike miljøorganisasjoners hjemmesider. osv.

Pressemelding - La elevene skrive og sende en pressemelding og pressebilder til aviser, radio og TV. Hvordan er en pressemelding bygget opp. Hvordan skiller nyhetstekster seg fra fiksjon, skjønnlitterære og faglitterære tekster?

Postkort - Elevene lager et postkort med for og bakside. Kortet printes ut og elevene må finne navn og adresse på den som skal få kortet og finne ut hvor mye det koster å sende kortet. Dersom det er økonomi til det, er det morsomt om kortene også kan sendes til mottaker. Kanskje statsministeren eller klima- og miljøministeren skal få et kort? Eller hvorfor ikke sende et kort til kongen og be ham, som liker å seile, om hjelp til å passe på havet? Og hva med kommunens ordfører?

Visittkort - Elevene designer og printer sine egne visittkort.

Fortelling - Elevene skriver en fri fortelling om plastbitene de ser i bildene. Hvor kommer de fra? Hva var det som skjedde før bitene endte opp på en strand? Hvorfor ser plastbitene ut som de gjør? Denne oppgaven kan brukes i norsk og/eller engelsk.

Buttons - Noen skoler har utstyr for å lage buttons. Dette er en enkel oppgave med lav terskel. Her får alle et kult resultat. Buttons kan også kombineres med kunstutstilling. Buttons med budskap om havet kan selges til inntekt for et godt formål.

Workshop

Etter en kort innledning deles klassen inn i tre grupper. Gruppene roterer i 30-minutters økter på tre arbeidsstasjoner. På hver stasjon arbeides det med strandplast. Kunstverkene som skapes demonteres etter fotografering slik at plastbitene kan gjenbrukes i nye workshops. I løpet av to klokketimer har alle elever deltatt på samtlige tre stasjoner. Workshopen avsluttes med en felles samling og visning av dagens arbeider på storskjerm.

Stasjon 1:
Fellesoppgave hvor alle elever bidrar til en realistisk fugle- eller fiskeart fra norskekysten.

Stasjon 2:
Individuell oppgave hvor hver elev lager en fantasifugl- eller fisk.

Stasjon 3:
Detektivoppgave hvor elevene bruker luper og forstørrelsesglass for å lete etter spor som kan fortelle noe om hvor plastbitene kommer fra og hva de har vært brukt til. På mange plastbiter kan man finne små bokstaver og tall som er støpt inn i materialet.

Det brukes ikke lim eller verktøy på workshopen. Det store fellesbildet bygges løst uten festemiddel. Fantasibildene bygges ved hjelp av Tack-It ("lærertyggis").

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Kari Prestgaard og Astor Andersen
  • Idé/ opplegg: Prestgaard/Andersen.

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Kari Prestgaard, billedkunstner og pedagog Astor Andersen, billedkunstner og AV-tekniker.

Publikumskommentarer