sff

Programmet for våren 2017 er klart

Guro Høyvik @ Sogn og Fjordane // 06.12.16

Alle turnéplanane for våren er no publiserte.

No har vi lagt ut alle turnéplanar for våren 2017, med tider og stader for turneane. Du kan søkje dei opp nedst til venstre på denne sida, under  "produksjonar for". Eller du kan logge deg inn i ksys med brukarnamn og passord, grå knapp heilt nederst til venstre på sida.

Vi minnar også om den digitale katalogen som gjeld for heile skuleåret. Her kan du lese meir om alle tilboda vi har ute på vegen. Lenkje til katalogen: https://issuu.com/sognogfjordanefylkeskommune/docs/den_kulturelle_skulesekken_2016.

 

Digital katalog 2016-2017

Digital katalog 2016-2017