Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Telefon: 576 38 000 • Nettstad: www.skulesekken.no
Kontaktperson:
filmhjelp.no - verkstad
Produksjonsliste
Program

filmhjelp.no - verkstad

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Gjennom fire timar får elevane høve til å bli meir medvitne dei muligheitene som film gir. Målet er å inspirere dei til sjølvstendig utforsking av filmmediet.

Verkstaden skal syne korleis elevane, ved hjelp av eige utstyr,  kan lage film utan at det kostar noko. Gjennom verkstaden vil eleven kún nytte eigne mobiltelefoner og datamaskiner.

Kurset tek føre seg dei  mest grunnleggande trekka innan filmarbeid og viser elevene vegen mot eit ferdig produkt. Elevane skal utarbeide filmar, frå ide til ferdig produkt. Målet er at dei skal sitte igjen med nyttig kunnskap om film og filmproduksjon.

Det blir lagt vekt på korleis ein kan bruke film i skulekvardagen. I tillegg får skulane ei hjelpande hand med å nå måla innan digital kompetanse.

Verkstaden avsluttar med premiere på filmane elevene har laga.

Nettstaden filmhjelp.no er ein open ressurs som skulene gjerne må bruke både før og etter verkstaden.. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Idé/ opplegg: "Filmhjelp.no - verkstad" og heimesida Filmhjelp.no er utvikla av Firda Mediesenter i samarbeid med DKS i Sogn og Fjordane.

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Andreas Altermark er teaterinstruktør, filmregissør og produsent i eit filmselskap. Til dagleg arbeider han som dramalærar, og er utdanna dramapedagog frå Høgskolen i Bodø.

Runar Tafjord er fjernsynsfotograf og klipper. Han har jobbet flere år som fagansvarlig for film og TV på videregående skole, i NRK som videojournalist og har gjort oppdragsfilm som frilanser. Runar har sin medie- og fjernsynsutdanning fra NTNU i Trondheim.


Medverkande

  • Andreas Altermark (Kurshaldar)
  • Runar Tafjord (Kurshaldar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Runar Tafjord
Foto: Runar Tafjord
Anderas Altermark
Foto: Anderas Altermark
Film
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Andreas Altermark, Tlf: 905 72 877, andreas.altermark@gmail.comKontaktperson DKS:Øyvind Høstaker, Tlf: 95 22 21 68, oyvind.hostaker@sfj.no
Kontaktperson utøvar
Andreas Altermark   tlf. 905 72 877
Programlengde
3 klokketimar
Maks publikumsantal
60
Arena / rom
Klasserom med straumuttak til elevmaskinane
Er workshop
Ja
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Medverkande
  • Andreas Altermark (Kurshaldar)
  • Runar Tafjord (Kurshaldar)