Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Telefon: 576 38 000 • Nettstad: www.skulesekken.no
Kontaktperson:
ALO - alltid
Produksjonsliste
Program

ALO - alltid

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Historier om venskap

I konserten Alo blir vi kjende med dei tre musikarane Marit, Espen og Klemet. Dei fortel om oppveksten sin og om å vere vener, og dei fortel om å vekse opp i den samiske kulturen. Historiene kjem fram gjennom joik og musikken dei spelar, i både tradisjonsrik samisk form og moderne lyddrakt. ”Alo” er eit samisk ord, og kan oversettast med ”alltid”. Slik vi ønskjer at venskapa frå barndomen skal vare - for alltid. 

Medverkande

Marit Hætta Øverli - joik
Espen Høgmo - trommer
Klemet Anders Buljo - joik, gitar og lyd 

Lærarrettleiing

Bruk konserten i samfunnsfagsundervisningen!

Kompetansemål 1.-4. trinn, samfunnsfag: «Fortelje om samane, urfolket i Noreg, og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane fram til vikingtida»

Kompetansemål 5. - 7. trinn, historie: «Gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane»

Lærarar kan finne ulike medieklipp/innslag om samisk kultur og tradisjonar under tema samar på NRK Skole sine nettsider

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Kunstnarar / grupper: ALO
 • Produsent: Morten Brenne, Rikskonsertene
  E-post: mb@rikskonsertene.no
  Mob: 907 58 875
   
 • Idé/ opplegg: Artistene i samarbeid med produsent Morten Brenne, Rikskonsertane

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

 • ALO
 • Marit Hætta Øverli (joik)
 • Espen Høgmo (trommer )
 • Klemet Anders Buljo (joik, gitar og lyd)

Multimedia og vedlegg

Bilete

ALO; Klemet Anders Buljo, Marit Hætta Øverli og Espen Høgmo
Foto: Rikskonsertene
Musikk / World Music, tradisjonell
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Programlengde
40
Maks publikumsantal
160
Arena / rom
Langsida i konsertlokalet (td. gymsalen) med vanleg oppsett med matter, benkar og stolar.
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Produsent
Morten Brenne, Rikskonsertene
E-post: mb@rikskonsertene.no
Mob: 907 58 875
 
Medverkande
 • Marit Hætta Øverli (joik)
 • Espen Høgmo (trommer )
 • Klemet Anders Buljo (joik, gitar og lyd)