Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Slåttar og stev, rim og regler
Produksjonsliste
Program

Slåttar og stev, rim og regler

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Eit musikalsk møte med tre av våre fremste unge folkemusikarar

I dette programmet får elevane møte dei unge folkemusikarane Malin Alander, Ingrid Stuhaug og Ole Nilssen. Dei byr på ein variert og fengande meny med både gneistrande slåttespel, vakre folketonar, stev, rim og regler, som elevane også skal få lære seg nokre av. Kanskje blir det tid til litt dans også?

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Malin Alander, Ingrid Stuhaug og Ole Nilssen
  • Produsent: Øyvind Lyslo, mob. 90 11 34 33, e--post: oyvind.lyslo@sfj.no

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Malin Alander er ein av våre fremste unge folkesongarar. Ho har nettopp vorte tilsett i stilling som distriktsmusikar i Gloppen med folkemusikk som arbeidsfelt. Ingrid Stuhaug og Ole Nilssen har også nettopp vorte tilsett som distriktsmusikarar på høvesvis hardingfele og trekkspel, dei er tilsett som distriktsmusikarar i Førde. 

Multimedia og vedlegg

Bilete

Malin Alander
Foto: Firda Tidend
Ole Nilssen
Foto: Eivind Kaasin
Ingrid Stuhaug
Foto: Mari Skeie Ljones
Musikk / Tradisjonsmusikk, norsk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Programlengde
35 minutt
Maks publikumsantal
150
Arena / rom
Gymsalen ved skulen eller anna eigna konsertlokale
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Produsent
Øyvind Lyslo, mob. 90 11 34 33, e--post: oyvind.lyslo@sfj.no