Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Bufaste Tonar
Produksjonsliste
Program

Bufaste Tonar

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Engasjert trio med levande tradisjonsmusikk frå Sogn og Fjordane

Når vi er i lag med andre, kan det ofte vere fint med musikk til både spel, song og dans. Slik var det også før i tida. Slåttar, songar og stev vart lært vidare og spreidd til nye delar av landet. Dei beste spelemennene sette kvarandre i stemne på dei store marknadane til kappspel og for å tene seg ein slant. Dette var møtepunkt der slåttar og songar vart vidareført, og mange drog heim med ny musikk og nye musikalske impulsar.

På konserten «Bufaste tonar» får elevane møte kvedaren Judith Vestreim i lag med Håkon Høgemo på hardingfele og Tom Karlsrud på trekkspel. Dei vil ta publikum med på ei folkemusikalsk reise der elevane får møte den levande tradisjonsmusikken frå Sogn og Fjordane, og sjølve få oppleve korleis folkemusikk kan vidareførast frå generasjon til generasjon i munnleg tradisjon. Elevane skal i løpet av konserten også få lære seg ein song, og ei regle eller to. 

Førearbeid

I sitt møte med elevane vil musikarane lære bort ein song på «gamlemåten» med direkte overføring der og då. Elevane skal også lære seg ein song på førehånd, som vil verte tilgjengeleg som lyd- og tekstfil i god tid før konserten.
Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Kunstnarar / grupper: Judith Vestrheim, Håkon Høgemo, Tom Karlsrud
 • Produsent: Øyvind Lyslo, e-post oyvind.lyslo@sfj.no, mob. 90 11 34 33
 • Idé/ opplegg: Musikarane

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Judit Vestrheim (folkesong), Tom Karlsrud (trekkspel) og Håkon Høgemo (hardingfele) er tre av våre fremste tradisjonsberarar innan folkemusikk. Dei har i trioen Bufaste tonar gjort folkemusikk hovdudsakleg frå Sogn levande og har lang erfaring med formidling til born. Dei har gjort mange CD-innspelingar, både saman og kvar for seg. 


Medverkande

 • Judith Vestrheim, Håkon Høgemo, Tom Karlsrud
 • Judith Vestrheim (Song)
 • Håkon Høgemo (Hardingfele)
 • Tom Karlsrud (Trekkspel)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Judith Vestrheim, Tom Karlsrud, Håkon Høgemo
Foto: Bufaste tonar
Tom Karlsrud, Judith Vestrheim og Håkon Høgemo
Foto: Bufaste tonar
Musikk / Tradisjonsmusikk, norsk
Trinn: 1 - 7
Turnéplan: Bufaste Tonar H19
Praktisk informasjon
Maks publikumsantal
150
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
30 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Produsent
Øyvind Lyslo, e-post oyvind.lyslo@sfj.no, mob. 90 11 34 33
Medverkande
 • Judith Vestrheim (Song)
 • Håkon Høgemo (Hardingfele)
 • Tom Karlsrud (Trekkspel)