Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Forfattarbesøk med Terje Torkildsen
Produksjonsliste
Program

Forfattarbesøk med Terje Torkildsen

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Dette er eit forfattarbesøk der Terje Torkildsen les frå bøkene sine og snakkar med elevane om litteratur og lesing. Torkildsen har jobba som standup-komikar i tjue år og brukar mykje humor i formidlinga si. Forfattarbesøka hans blir gjerne kalla for standup-bokbad. Han skreddarsyr alltid opplegget etter ønskje frå lærarane og spørsmål frå elevane.

Lærarrettleiing

Bøker til utlån

Bøker av Terje Torkildsen – klassesett, vår 2019

Terje Torkildsen har skrive fleire ungdomsbøker, blant andre «Arrfjes», «Marki Marco» og «Stavanger stories».  Fylkesbiblioteket har klassesett av desse tre titlane og frå 1.januar 2019 er dei reserverte for skular som vil få besøk av forfattaren gjennom Den kulturelle skulesekken. Det gjeld dei fleste kommunane i Sunnfjord og Sogn.

Biblioteket har eit avgrensa tal bøker og lånetida er fire veker.

Bøkene kan tingast frå heimesida til fylkesbiblioteket, og blir sende ut fortløpande frå 2.januar. Dei blir sende til næraste folkebibliotek, og dei som tingar først, får bøker først.

Heimesida til Sogn og Fjordane fylkesbibliotek: http://fylkesbiblioteket.sfj.no/klassesett.394018.no.html

For å tinge klassesett:

http://www.sf.fylkesbibl.no/cgi-bin/websok-klassesett?publikumskjema=1&pubsok_txt_0=terje%20torkildsen&embedded=0&hpid=31833&mode=vt&st=p

NB: Skriv Forfattarbesøk DKS i kommentarfeltet.

Informasjon om ordninga med klassesett:

http://fylkesbiblioteket.sfj.no/klassesett.394018.no.html


Spørsmål om bøkene, om tinging m.m., kan rettast til Fylkesbiblioteket ved

Anne Marit Ytterbø: 57 63 79 55,  anne.marit.ytterbo@sfj.no


Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Idé/ opplegg: Terje Torkildsen

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Terje Torkildsen har skrive åtte ungdomsbøker, mellom andre Dystopia-serien, Stavanger Stories og den kritikarroste historiske sjøromanen Arrfjes. Han er blant dei mest populære ungdomsbokforfattarane i landet og den einaste som har vunne U-prisen to gonger. Terje Torkildsen er ein svært erfaren formidlar med meir enn tusen skulebesøk på CV'en. Han er utdanna norsklektor og skriv på nynorsk.


Medverkande

Multimedia og vedlegg

Bilete

Terje Torkildsen
Foto: Marius Vervik
Litteratur / Forfatterbesøk
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Terje Torkildsen, epost: post@terjetorkildsen.no
Kontaktperson utøvar
Terje Torkildsen, post@terjetorkildsen.no,
Programlengde
45 - 60 minutt
Maks publikumsantal
80
Arena / rom
Klasserom / grupperom / sal
Berehjelp
Nei
Oppriggingstid
0 min.
Nedriggingstid
0 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Medverkande
  • Terje Torkildsen (Forfattar)