Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Forfattarbesøk med Terje Torkildsen
Produksjonsliste
Program

Forfattarbesøk med Terje Torkildsen

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Dette er eit forfattarbesøk der Terje Torkildsen les frå bøkene sine og snakkar med elevane om litteratur og lesing. Torkildsen har jobba som standup-komikar i 20 år og brukar mykje humor i formidlinga si. Forfattarbesøka hans blir gjerne kalla for standup-bokbad. Han skreddarsyr alltid opplegget etter ønskje frå lærarane og spørsmål frå elevane.

Torkildsen debuterte i 2008 med ungdomsromanen Marki Marco, og har sidan gitt ut ungdomsbøkene Dystopia 1-4, Arrfjes, Stavanger Stories 1-2 og i år kom Isla Bontia.

Lærarrettleiing

Bøker til utlån - Klassesett, haust 2019 

Arrfjes, Marki Marco og Stavanger Stories 1 har fylkesbiblioteket som klassesett.  Hausten 2019 er dei reserverte for skular som får besøk av Torkildsen gjennom Den kulturelle skulesekken.

Bestill bøkene her

NB: Skriv Forfattarbesøk DKS i kommentarfeltet.

Biblioteket har eit avgrensa tal bøker og lånetida er fire veker.  Bøkene blir sende ut fortløpande frå skulestart. Dei blir sende til næraste folkebibliotek, og dei som tingar først, får bøker først.

Informasjon om ordninga med klassesett:

http://fylkesbiblioteket.sfj.no/klassesett.394018.no.html


Spørsmål om bøkene, om tinging m.m., kan rettast til fylkesbiblioteket ved

Anne Marit Ytterbø,  tlf: 57 63 79 55,  Anne.Marit.Ytterbo@sfj.no

Astrid Sundset Moe, tel: 57 63 79 53,  astrid.sundset.moe@sfj.no


Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Idé/ opplegg: Terje Torkildsen

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Terje Torkildsen har skrive ni ungdomsbøker, mellom andre Dystopia-serien, Stavanger Stories og den kritikarroste historiske sjøromanen Arrfjes. I år har han gitt ut spenningsromanen Isla Bonita. Han er blant dei mest populære ungdomsbokforfattarane i landet og den einaste som har vunne U-prisen to gonger. Terje Torkildsen er ein svært erfaren formidlar med meir enn tusen skulebesøk på CV'en. Han er utdanna norsklektor og skriv på nynorsk.


Medverkande

Multimedia og vedlegg

Bilete

Terje Torkildsen
Foto: Marius Vervik
Litteratur / Forfatterbesøk
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Terje Torkildsen, epost: post@terjetorkildsen.no
Kontaktperson utøvar
Terje Torkildsen, post@terjetorkildsen.no,
Programlengde
45 - 60 minutt
Maks publikumsantal
80
Arena / rom
Klasserom / grupperom / sal
Berehjelp
Nei
Oppriggingstid
0 min.
Nedriggingstid
0 min.
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Medverkande
  • Terje Torkildsen (Forfattar)