Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Telefon: 576 38 000 • Nettstad: www.skulesekken.no
Kontaktperson:
På Geitevis
Produksjonsliste
Program

På Geitevis

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

På Geitevis er ei heilt ny konsertframsyning som tek utgangspunkt i Aasmund Olavson Vinje sitt liv og dikting i samband med 200-årsjubileet hans. Vinje var frå Telemark og er kjend som både forfattar, journalist og lærar. Han var ein av dei fyrste som aktivt nytta nynorsk både i dikt og prosa. På denne konserten vert mange av dei mest kjende dikta og songane hans presentert på ein engasjerande og folkemusikalsk måte. Den raude tråden i framsyninga er GEITA, som Vinje sjølv skildra i visa Blåmann, Blåmann. Det å ha slik ei forståing for og kjærleik til eit dyr er noko som mange kjenner seg att i.

Jorun Marie seier dette om utgangspunktet for framsyninga:

- Me byrja å drodle rundt det med geita. Vinje var veldig glad i Blåmann, som alle veit. Han identifiserte seg med geita og eigenskapene den har, det kan vi sjå både i dikt og prosa. Vinje fortel også om hesten som går seg fast og mest svelt i hjel, for den kjem ikkje på at den kan snu. Dette er hestenaturen, iflg. Vinje, utan evne til å ombestemme seg. Men dette hadde ikkje hadde skjedd om det var ei geit. For geita veit å snu seg. Ho finn nye løysingar når den første ideen ikkje fungerar, ho vender om når ho må. Og dette er typisk for Vinje. Å vere den tvisynte, den som nettopp verdset det å kunne skifte meining. Litt som i uttrykket "Feilen med verda er at dei dumme er så skråskikre på alt, og dei kloke så fulle av tvil".

Førearbeid

Det er fint om elevane kan vere med å synge «Blåmann, Blåmann, bukken min» på konserten. Sjå vedlagte PDF med tekst.

God konsert!

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Om kunstnar / utøvar / gruppe


Medverkande

  • Jorun Marie Kvernberg (fele)
  • Unni Boksasp (song)
  • Daniel Herskedal (tuba)
  • Dag Filip Roaldsnes (piano)

Multimedia og vedlegg

Bilete

På Geitevis
Foto: Jorun Marie Kvernberg
På Geitevis
Foto: Oddleiv Apneseth
Jorun Marie Kvernberg, Unni Boksasp, Dag-Filip Roaldsnes og Daniel Herskedal
Foto: Oddleiv Apneseth
På Geitevis
Foto: Oddleiv Apneseth
På Geitevis
Foto: Oddleiv Apneseth
Musikk / Tradisjonsmusikk, norsk
Trinn: 1 - 7
Turnéplan: På Geitevis (H18)
Praktisk informasjon
Lenker
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Medverkande
  • Jorun Marie Kvernberg (fele)
  • Unni Boksasp (song)
  • Daniel Herskedal (tuba)
  • Dag Filip Roaldsnes (piano)