Sogn og Fjordane fylkeskommune
Postadresse: Postboks 173, 6801 Førde
Besøksadresse: Nærings- og kulturavdelinga, Storehagen 1B, 6800 Førde
Epost: oyvind.hostaker@sfj.no Telefon: 576 38 000, 95222168 • kontakt: Øyvind Høstaker • Nettstad: www.skulesekken.no
Hus i hodet
Produksjonsliste
Program

Hus i hodet

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Dette er eit prosjekt som handlar om forventning, estetikk, sjølvforståing, realfag, arkitektur og engasjement. Alle barn har eit ønskje om å "byggje og bu", ein stad å leike og drøyme. Gjennom utstillinga får barna reflektere over kva eit hus er, kva det betyr og korleis vi tenkjer rundt det. Samtidig får elevane demonstrert enkle geometriske, konstruksjonsmessige prinsipp gjennom dialog, leik, samarbeid  -  og utan avansert teknologi.

Utstillinga består av 24 plansjar på 50 x 50 cm som viser ulike bygg frå heile verda, frå det store til det vesle, frå det normale og kjende til det spektakulære, frå eventyrpalass til utedo. Plansjane er trykte på 4 store, mjuke terningar med eit bilde på kvar side. Prosjektet legg opp til dialog med barna etterkvart som bilda blir kasta fram med treningane.

Elevane får også sjå eit element (5x5 meter) i armert PVC-duk. Dette kan blåsast opp, formast og endrast frå flat madrass til ein vegg eller eit tak med gavl. Barna blir oppfordra til å sjå kva som er muleg å byggje med desse elementa, og gjennom samarbeid vil dei kunne endre form og plassering. Med terningane og elementet er det muleg å lage mange ulike bygg. Viss det er ønskjeleg kan ein også dokumentere prosessen ved å ta bilde.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Produsent: Telemark kunstnersenter
  • I samarbeid med: Telemark Kunstnersenter
  • Idé/ opplegg: Odd Fredrik Heiberg og Morten Kildevæld Larsen.

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Odd Fredrik Heiberg & Morten Kildevæld Larsen

Medverkande

  • Morten Kildevæld Larsen (Formidlar)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Hus i hodet
Foto: Kulturskatten
Hus i hodet
Foto: Kulturskatten
Hus i hodet på Bratbergskleiva skole
Foto: Odd Fredrik Heiberg
Hus i hodet på Bratbergskleiva skole
Foto: Odd Fredrik Heiberg
Hus i hodet på Bratbergskleiva skole
Foto: Odd Fredrik Heiberg
Hus i hodet på Bratbergskleiva skole
Foto: Odd Fredrik Heiberg
Hus i hodet, Gjerpen barneskole
Foto: Kulturskatten
Hus i hodet, Gjerpen barneskole
Foto: Kulturskatten
Hus i hodet, Gjerpen barneskole
Foto: Kulturskatten
Hus i hodet, Gjerpen barneskole
Foto: Kulturskatten
Hus i hodet, Gjerpen barneskole
Foto: Kulturskatten
Hus i hodet, Gjerpen barneskole
Foto: Kulturskatten
Visuell kunst
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kontaktperson DKS: Trygve Apalset, tel; 96941221,  epost; trygve.apalset@sfj.no 
Kontaktperson utøvar
Morten Kildevæld Larsen, Bølerlia 111, 0689 Oslo mortenklarsen4@yahoo.nomobil: 993 92 259
Programlengde
1-2 skuletimar
Maks publikumsantal
25
Arena / rom
Gymsal (Høgt tak, stort golv)
Berehjelp
Ja
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
30 min.
Straum
Vifte treng 1,2 kw
Arrangørar
Arrangert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Produsent
Telemark kunstnersenter
Medverkande
  • Morten Kildevæld Larsen (Formidlar)